Brannvernuka 2017 og åpen brannstasjon 23. september

Brannvernuka - Klikk for stort bilde Petter Ingeberg I forbindelse med brannvernuka 2017 er alle barnehagene i Kristiansund invitert til å besøke brannstasjonen. I tillegg så er det åpen dag på brannstasjonen lørdag 23. september.

Det er gjort avtale med alle barnehagene som kommer i puljer fra 11. til 28. september.

På brannstasjonen blir de mottatt av personell fra brannstasjonen og får blant annet informasjon om brann, brannforebygging og om røykvarslere. «Bjørnis» er også der.

Barna får også besøke brannbilene, se blålys, brannmenn som ikler seg røykdykkerutstyr og kanskje få en tur opp i tårnet. De får også hvert sitt eksemplar av brosjyren «Brannøvelser i hjemmet». Blir utrykning mens barna er der, så er det lagt plan for hvordan dette skal håndteres.

Åpen dag på brannstasjonen 23. september 
Lørdag 23. september blir det stinn brakke på brannstasjonen i Kristiansund og på Averøy. Da er det åpen dag fra 10 til 14 og erfaringsmessig kommer det mange. Egen annonse kommer i løpet av uka.

Her blir det brannslokking, informasjonsstander, brannhjelmer til alle barna, med mer. Gratis saft samt rimelige pølser og kaffe. I Kristiansund er det også åpent tårn og åpent brannmuseum.

Konkurranse med bl.a. mulighet til å vinne en røykvarslere.

Mer informasjon finner du på www.brannvernuka.no.

Arrangør er Kristiansund brann- og redningsenhet, If Skadeforsikring v/Engdahl Assuranse AS og det lokale El-tilsyn v/NEAS.