Brudd i vannforsyningen på Løkkemyra

Det har oppstått et vannledingsbrudd som medfører at område på Røssern er uten vann.

Utbedringsarbeider er startet og vannet vil bli satt på så snart dette er mulig.

Klikk for stort bilde