Bygging av Campus Kristiansund har startet

Tirsdag 1.mars 2022 startet rivingen av terminalbygget som skal gi plass til Campus Kristiansunds første byggetrinn i 2024Statsråd Ola Borten Moe ( i midten) kom på besøk og deltok i denne viktige markeringen av riving av eksisterende bygningsmasse, som da legger grunnlaget for at et flott nybygg skal reise seg. Byggetrinn 1 skal ferdigstilles i 2024. - Klikk for stort bildeDet har vært jobbet intenst for å realisere et godt høyere utdanningstilbud i Kristiansund de siste årene. Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik (til venstre) har på samme måte somordfører Kjell Neergaard jobbet intenst og målrettet for å realisere dette tilbudet, som nå materialiserer seg i Campus Kristiansund. Planen er innflytting 2024. Statsråd Ola Borten Moe ( i midten) kom på besøk og deltok i denne viktige markeringen av riving av eksisterende bygningsmasse, som da legger grunnlaget for at et flott nybygg skal reise seg. Byggetrinn 1 skal ferdigstilles i 2024. Ingunn Strand  

Statsrådsbesøk

Ola Borten Moe, forsknings- og høyere utdanningsminister, har vært på besøk i Kristiansund, der fokuset har vært utdannings og forskningsmiljøene her i byen.

Markering av byggestart for Campus Kristiansund

Statsråden hadde et tett program som omfattet besøk på Studenthuset i Kristiansund, Campustomten, omvisning på F13 og lunsj med blant annet rådmann, fylkeskommunedirektør, utbyggere og miljøet som skal flytte inn på Campus Kristiansund i 2024.

Riving som markerte starten på nye muligheter

Statsråd Ola Borten Moe og ordfører Kjell Neegaard fikk tildelt hver sin gravemaskin for å være de som offisielt markerte starten på rivingen av det gamle terminalbygget og som igjen ble markeringen på nye muligheter med Campus Kristiansund.