Dale skole blir større

Dale Barneskole, illustrasjon tilbygg - Klikk for stort bildeDale Barneskole, illustrasjon tilbygg Kristiansund kommune For om lag 30 år siden ble Dale barneskole tatt i bruk for elever fra de nye byggefeltene på Dale. Etter hvert som boligfeltene er utvidet har elevtallet økt, og skolen er nå den barneskolen i kommunen med flest elever. Nå er det tid for påbygging. Arbeidet startet i høst og påygget skal stå ferdig til skolestart i 2018.

Nytt ventilasjonsanlegg

Ved skoleslutt i juni begynte arbeidet med å installere nytt ventilasjonsanlegg. De gamle aggregatene ble demontert og skiftet ut med nye, nytt kanalanlegg ble montert og like etter høstferien ble det et nytt og moderne ventilasjonsanlegg satt i drift.

Tillbygg på sørsiden

I begynnelsen av oktober startet arbeidet med tilbygget, som blir en forlengelse av eksisterende skolebygg, mot sør.

Tilbygg på 720m2

Til sammen er tilbygget på ca. 720 m2 golvflate, og inneholder blant annet «forsterket skole», for elever med spesielle behov, i første etasje. I tillegg til tre ordinære klasserom, grupperom og lærerarbeidsplasser i andre etasje, blir  det også bygd nye garderobefasiliteter for elevene.

Fundamentering i desember

Utsprengning av tomt er ferdig og i månedsskiftet november/desember var det ferdig planert byggegrube. Da startet fundamentering og bygging av selve bygget.

Ferdig bygg i juni

Etter framdriftsplanen skal det være tett råbygg til påske. Bygget skal stå ferdig i siste halvdel av juni, slik at det skal være god tid til montering av møbler og utstyr til skolestart.

Utearbeid i sommer

Utomhusarbeidene blir utført i skoleferien når det ikke er skolebarn tilstede og tilbygget skal stå innflytningsklart til 3. august.

Vi har lagt vekt på at tilbygget skal tilpasses det opprinnelige skolebygget, med hensyn til utforming, takvinkler, vinduer, med mere, og at tilbygget skal gli best mulig inn i bestående omgivelser.

Grytnes er entrepenør

Totalentreprenør er Grytnes entreprenør, og underentreprenørene er også lokale bedrifter.

Sikringsarbeid

Det har vært noen utfordringer når det gjelder sikring av området, i og med at skolen er i full drift, samtidig som boring og sprenging foregår. Kommunen har stort fokus på dette og det gjennomføres hyppige sikkerhetsvurderinger for at dette skal gå trygt for seg.

Grunnarbeidene som utføres av Mekvik Maskin, er erfarne folk som vet hva som skal til, men arbeidet må nødvendigvis gjøres. Det fordrer naturligvis at alle viser hensyn, og respekterer skilting og avgrensinger.

Det er imidlertid et forholdsvis begrenset tidsrom grave- og sprengningsarbeidet pågår. Deretter blir det adskillig roligere på byggeplassen, selv om det må påregnes noe støy og kjøring av maskiner fram ferdig bygg i juni.