Det er fint å hæl seg på Grip

Tirsdag ble det tatt en badevannsprøve ved Grip indre havn, som er den meste brukte badeplassen

Prøven viser utmerket badevannskvalitet på Grip. Prøven ble analysert for tarmbakterienivåer, E. Coli og Intestinal Enterokokker som er kriterier for å vurdere den hygieniske kvaliteten . Disse bakteriene blir brukt som indikatorer - for å måle vannkvaliteten og om vannet inneholder smittefarlige bakterier. Resultatene viser <1 cfu/ 100 ml, som er utmerket vurdert etter vannkvalitetsnormer for friluftsbad. Det ble samtidig målt en badevannstemperatur på 16 grader, så det er bare å hoppe ut i vannet!