Det kan komme endringer i tjenestetilbudet

De som mottar tjenester fra hjemmetjenesten, kan de neste månedene oppleve at tjenestene endres. Alle skal ha tilgang til nødvendig helsehjelp, men personell kan bli omdisponert.

I forbindelse med korona-utbruddet i Norge, kan Kristiansund kommune måtte iverksette beredskapstiltak som beskrevet i kommunens Pandemiplan (jfr. "Lov om kommunal beredskapsplikt"). For Hjemmetjenesten betyr det at vi kan måtte omprioritere våre oppgaver hvis det oppstår krisesituasjoner knyttet til korona-smitte som for eksempel;

  • Større andel av vårt personell blir smittet/syke, og ikke kan møte på jobb.
  • Flere alvorlig syke pasienter med koronasmitte som skal pleies hjemme på grunn av fulle sykehus/sykehjem av korona-smittede eller andre alvorlig syke.
  • Økt helsepersonellbehov i for eksempel sykehjem der hjemmetjenesten må bistå i pleie.

Du kan lese hele dokumentet fra hjemmetjenesten her. (PDF, 140 kB)