Det kongelige reskriptet 29. juni 1742

Klikk for stort bildeI 1733 var den Dansk-Norske kongen Christian VI på Norgesbesøk. Han reiste gjennom Gudbrandsdalen over Dovre til Trondheim. Ferden over Vårstigen i fire-hjulsvogn gjorde et uslettelig inntrykk «Worstien, der for en fremmed falder heel fryktaktig og besværlig siden Fieldet er brat og græsseligt over den brusende elv, der sees neden fore.» Hjemturen var enklere. Den gikk med båt. Et av stoppestedene langs kysten var «Lille Fosund» og han ble innlosjert på Innlandet. Det ble over flere år arbeidet for at «Lille Fosund» skulle få kjøpstadsrettigheter, og endelig 29. juni i 1742 undertegnet Christian VI det kongelige reskriptet. Den nye kjøpstaden ble oppkalt etter kongen og fikk navnet Christiansund. Navnet ble senere ble modernisert til Kristiansund.

Det håndskrevne kongelige reskriptet er formulert i datidens snirklete vendinger og slett ikke lett å forstå. Her er en maskinskrevet versjon.

Christianus Sextus

Giøre Alle Vitterligt! At Vi, efter herom allerunderdanigst giorte Ansøkning og Begiæring, allernaadigst have forundt og givet, saa hermed forunder og giver Indvaanerne udi Lille Fosund i Trundheims Stift, udi Vort Rige Norge, Kiøbstæds Frihed saa at de følgeligen maa losse og lade alle Slags Vahre samt med Indenlandske og Fremmede at handle og negocere, som de best og tienligst frinde, hvorimod Indvaanerne sammesteds skal være pligtige, Told og Consuption, lige med andre Kiøbstæder, af ind- og udgaaende Vahre, efter Vores Told Roulle og andre allernaadigst udgagne Anordninger, at betale; og skal dette hidintil saa kalde Lille Fosund, istædenfor samme Navn, herefter bære Navn af Christianssund, og føre et Vaaben hvorudi forestilles et Vandløpa af en høy Klippe imod hvilket springer Lax; Ligesom Vi og allernaadigst ville, at den Sorenskriver, under hvilken bemeldte Christiansund sorterer, skal der paa Stædet , baade som Dommer og Skriver, afhandle de forefaldende Processer imellem sine Ting Reiser,  hvortil 5 á 6 Gange Byeting om Aaret paa den første dag i ugen skal holdes, da det ellers med Processernes Indstevning og Paakiendelse efter Loven skal Forholdes; Forbydendes etc.

Hirscholms Slot den 29de junii 1742

Klikk for stort bildeByste av kong Christian VIKlikk for stort bildeKong Christian VIKlikk for stort bildeChristian VI over Vårstigen i 1733