Dialog-/kreftkafé onsdag 5. april

Onsdag 5. april fra 13 til 15 er det tid for ny dialog-/kreftkafé i Sanitetsforeningens lokaler i H. Brinchmanns vei 27 (Myra helsestasjon). Dagens tema er informasjon om kreftforeningens forskningsstrategi.

Dialog og erfaringsdeling med likepersoner er kafeens hovedmål. Helsepersonell er også tilgjengelig for å svare på spørsmål.

Dialog-/kreftkaféen er et samarbeid mellom kommunen, sykehuset, Kreftforeningen, Sanitetsforeningen og pasientforeninger.