Dokumenter til rådmannens budsjettforslag

Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022

Budsjettforslaget består av oppdatert saksframlegg (PDF, 150 kB) (med innstilling fra rådmannen til formannskapet) og 18 vedlegg:

  1. Handlingsprogram 2019 – 2022 – Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 (selve budsjettdokumentet) (PDF, 6 MB)
  2. Utdanningsforbundet – Budsjettinnspill 2019 (PDF, 269 kB)
  3. Kirkelig fellesråd – Budsjettbrev (PDF, 596 kB)
  4. Kirkelig fellesråd – Budsjettforslag (PDF, 647 kB)
  5. Kristiansund havnekasse – Budsjett 2019 (PDF, 337 kB)
  6. FAU ved skolene Allanengen, Bjerkelund, Dalabrekka, Goma, Innlandet og Rensvik – Innspill til budsjettforslag. (PDF, 65 kB)
  7. Ettersending av forslag til promillesats ved utskriving av eiendomsskatten (PDF, 112 kB)
 
Her finner du spørsmål og svar til budsjettforslaget. Spørsmål besvares fortløpende.