Dokumenter til rådmannens budsjettforslag

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023.

 

 

 Klikk for stort bilde 

Budsjett 2020 og Handlingsplan 2020-2023 finner du her:

 

Innspill fra Utdanningsforbundet:

 

Forslag til budsjett fra Kirkelig Fellesråd:

 
Innspill fra Kristiansund idrettsråd finner du her:

 

Innspill fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne finner du her:

 

Innspill fra Fagforbundet: