En fin og verdig minnelund

Navnet minnelund - Klikk for stort bilde Petter Ingeberg I november ble den navnede minnelunden ved Kirkelandet gravsted tatt i bruk og vi opplever allerede nå at dette blir en suksess. Dette er den første navnede minnelunden i vår kommune. Den neste kommer på Nordlandet.

Det har vært økende etterspørsel etter navnet minnelund både i Kristiansund og i resten av landet. Navnede minnelunder har blitt anlagt flere steder i Norge de siste årene, og har blitt veldig godt mottatt. Det er derfor gledelig at en navnet minnelund nå også står klar ved gravstedet på Kirkelandet.

Kirkelig fellesråd har forvaltningsansvaret for gravstedene, og det er fellesrådet som har hatt ansvaret for prosjektering og gjennomføringen av arbeidet med den nye minnelunden.

Det har vært et meget godt samarbeide med Kommunalteknikk både i forhold til utforming av minnelunden, grunnarbeidet og minnesteiner.

Navnet minnelund

En navnet minnelund er graver i et felt med et felles minnesmerke. På minnesmerket er det anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte på en plate som festes på et av minnesmerkene.     

Gravstedforvaltningen sørger for felles beplanting på minnelunden.

De etterlatte kan om ønskelig sette fra seg snittblomster og lys på angitt sted

Det er kun tillatt med urnegraver ved den navnede minnelunden på Kirkelandet.

Graver i en navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp. Det er anledning til å reservere plass for ektefelle/samboer.

Historikk

Den første navnete munnelunden her i landet ble anlagt i Bærum for omtrent 20 år siden.

Dette var først og fremst ment som et tilbud til de som ønsker en navnet grav å gå til, men som ikke hadde anledning til eller ønsket å sette opp eget gravminne samt etablere og stelle et plantefelt selv. 

De første navnete minnelundene ble etablert med dispensasjon fra forskrift til gravferdsloven. 

Gravferdsforskriften ble endret i 2012 og fikk da egne bestemmelser for navnete minnelunder.  Hensikten var å bringe regelverket i samsvar med praksis og å bidra til en ensartet forvaltning på området. 

De siste årene er det anlagt flere navnete minnelunder rundt om i landet.

I kommunens økonomiplan det også lagt inn midler til etablering av en navnet minnelund på Nordlandet gravsted.