En ny bydel reiser seg

Tollåsenga er i ferd med å reise seg som en ny og flott bydel. Etter over fire år med arbeid er omtrent 60 boenheter omfattende renovert. Hele området har fått et solid løft, både for beboere, ansatte og naboer.

Svein Arve Sivertsen fra Kristiansund kommune, beboer Frida og Monica Klaven fra Kristiansund kommune. - Klikk for stort bildeSvein Arve Sivertsen fra Kristiansund kommune, beboer Frida og Monica Klaven fra Kristiansund kommune. Tore Lyngvær

Kristiansund kommune har over flere år arbeidet med en opprusting av de kommunale boligene i Tollåsenga området. Dette arbeidet har vært en del av en helhetlig plan for å etablere oppgraderte og tilpassende boliger, samt å utvikle gode og koordinerte tjenester. Samtidig har det vært viktig å initiere tiltak og aktiviteter i nærmiljøet som kan bidra til å skape et positivt og trygt bomiljø.

Utryggheten borte

Et godt eksempel på en slik aktivitet er etablering av Tempokjelleren i 2010. Dette året hadde politiet registrert 279 utrykninger i området. Året etter etableringen av dette tilbudet, sank antallet utrykninger til 39!

- Det viste seg at hele 82% av beboerne følte seg svært utrygge i sin egen bolig. Det viste seg også at beboerne ikke kjente hverandre, dette ble vi nødt til å ta tak i, sier Svein Arve Sivertsen i Kristiansund kommune.

Brukerundersøkelsen som ble foretatt den gangen, ble lagt til grunn når det nye området skulle planlegges. Som en del av renoveringsprosjektet er det lagt stor vekt på uteområdet. Dette er nå lagt til rette for å bruke som arena for organiserte og sosiale aktiviteter.

Et viktig mål for arbeidet i Tollåsenga er å tilrettelegge for fellesskap og mestring som er basert på deltakelse og ansvarliggjøring av både beboere, ansatte og andre med tilknytning til området. Dette vil kreve nye og utvidede oppgaver/ansvar både når det gjelder beboerinvolvering og tjenesteutforming.

Brukerne i fokus

Hovedmålgruppen for tilbudene i Tollåsenga er beboere med ulike vansker på boligmarkedet og med behov for varierte og tilrettelagte tjenester. Gjennomføringen av den bygningsmessige oppgradering skjer etappevis og det er allerede etablert nye leiligheter i fire av bygningene. I løpet av sommeren 2018 og 2019 vil omsorgsboliger og to boligfellesskap stå ferdige.

- Jeg har fått en mye bedre livskvalitet etter at jeg flyttet inn i ny leilighet. Den gamle leiligheten var slitt og ødelagt, forteller Jama fra Eritrea. Han har bodd i Tollåsenga siden 2004.

Helhetlig plan

Kommunen har vært en foregangskommune i forbindelse med brukermedvirkning i sine boligsosialt arbeid. Det hele startet med renovering av Dalagata 52 i 2008. Da ble beboerne med for fullt i planleggingen av renoveringen. Brukerinvolvering var på dette tidspunktet var ikke dette spesielt vanlig, men Kristiansund kommune var med å bane vei for dette. Det ble blant annet satt ned en arbeidsgruppe bestående av beboerrepresentanter som deltok på byggemøter, bidro til å legge føringer for møblering og tilpasninger i fellesareal.

- Husbanken har vært en svært viktig samarbeidspartner for å realisere flere av kommunens boligsosiale tilbud, som for eksempel Tollåsenga. Det er gjelder ikke bare økonomi, men erfaring og kompetanse, sier Svein Arve Sivertsen.

Utvikler tilbud for fremtiden

Kommunale tjenester vil endre seg i årene som kommer. Inntektene til kommunene reduseres og stadig flere av oss blir eldre. Tjenestene skal i fremtiden langt på vei fokusere på brukernes helhetlige behov.  

- I så måte er Tollåsenga helt i tråd med signaler sentralt fra. I Tollåsenga får vi en kombinasjon av boliger, bofellesskap og aktivitetstilbud, sier Sivertsen.

- Livet er litt enklere nå

Frida (26) har bodd i området i snart seks år. Hun synes livet har blitt litt lettere etter at området har blitt renovert.

- Det var så ille her en periode at renovatørene ikke hentet søppelet, fordi det var så mye sprøyter i søppelkassene, sier hun.

Hun forteller også at de har vært plaget med svært mye innbrudd i området. I perioder var det så ille at hun ikke turde å bo i egen leilighet og valgte å bo sammen med andre i samme området.

- Det er begynt å komme barn i området. Vi hører barn som leker og lager lyd, dette er absolutt positivt. Dette gir mye liv i nabolaget.

Tempokjelleren betyr svært mye for Frida. Tempokjelleren fungerer som et viktig treffsted for beboerne som bor i Tollåsenga. Aktivitetstilbudet er bemannet med fast personell fra Kristiansund kommune.

- Eva (ansatt i Tempokjellleren) er en av de snilleste menneskene jeg har møtt noen gang. På tunge dager er det veldig greit å gå inn der og bli møtt av de ansatte. Det gjør dagen mye enklere. Som rusmisbruker har ikke jeg den beste økonomien og Tempokjelleren tilbyr samvær med andre og en liten matbit i ny og ne. Det er også viktig at jeg ikke blir sittende inne i leiligheten min, sier Frida.

Veien videre for Tollåsenga

I løpet av kort tid er første fase av renoveringen ferdig. Det første av langhusene blir ferdig i løpet av juli, mens det andre langhuset skal vært ferdig samme tid neste år. Da flyttes bofelleskapet i Ivar Aasens gate inn i nyrenoverte lokaler og første fase er gjennomført.

- Den vedtatte planen innebærer at alle de kommunale boligene i området nord for Ivar Aasens gate, inkludert uteområdet vil få en omfattende oppgradering som vil legge grunnlaget for nye botilbud, tjenester og dermed bomiljø i området, sier Svein Arve Sivertsen.

Kommunen har akkurat lyst ut stilling som områdeleder for Tollåsenga. Vedkommende som blir ansatt skal ha overornet ansvar for området og tjenestene som leveres.

- Prosjektet vekker stor interesse blant andre kommuner og samarbeidspartnere over hele landet. Det er mange som ser på hvordan vi løser denne oppgaven, sier Sivertsen.

Fase en av renoveringen nærmer seg slutten. Husene er malt i opprinnelig gjenreiseningsfarge. - Klikk for stort bildeFase en av renoveringen nærmer seg slutten. Husene er malt i opprinnelig gjenreiseningsfarge. Tore Lyngvær