Flott nærmiljøanlegg ved Allanengen skole

Nærmiljøanlegg Allanengen skole - Klikk for stort bildeNærmiljøanlegg Allanengen skole Håvard Løberg Allanengen skole  har i løpet av de siste tre årene fått tre nye nærmiljøanlegg, finansiert gjennom spillemiddelordningen og lokale bidragsytere. Dette har blitt til etter aktiv innsats og i nært samarbeid mellom skolens ledelse, foreldrene og kommunens tekniske tjenester 

Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Noe som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former.

Den viktigste målgruppen for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn og ungdom.

Av erfaring vet vi at flere barn kun får fysisk aktivitet i skoletiden, og at det derfor er viktig at kommunene prioriterer bygging av nærmiljø-anlegg på skolene.

På Allanengen, har FAU ved leder av utekomiteen, Carina Mjønes, tatt tak i dette. I samarbeid med kommunen er det planlagt og gjennomført byggingen av tre nærmiljøanlegg.

Første steg: Ballbinge 

Første steg var en spennende ballbinge med aktivitetsskapende kunstgressdekke.

-Vi valgte et flerfarget kunstgress med løpebane, håndball, fotball, tennis og basketmuligheter. Vi satte opp tilpasset mål og kurver for disse aktivitetene, sier Carina.

På dugnad bygget FAU og foreldregruppen tribuner ved bingen, og disse rommer flere hundre tilskuere.

Andre steg: Klatrejungel

Andre steg var å skape en stor klatrejungel for barn, som utfordrer både motorikk og fysikk. Ønsket var å gjøre den så spennende at både barn og ungdom kunne utfordre seg selv, og kjenne mestring.

Klatrejungelen er 33 meter lang, og har en høyde på 6 meter. Et flott gummidekke ble lagt som fallunderlag. Dette skaper samtidig et estetisk og urbant inntrykk.

Tredje steg: Treningspark

Tredje steg var å bygge et utendørs treningspark for alle aldre, samt de som sitter i rullestol. Her er det 6 apparater for junior, 6 apparater for senior og 2 apparater tilpasset rullestolbrukere.

De 14 apparatene utfordrer alle muskelgrupper i kroppen, og her trener man med sin egen vekt som motstand. -Treningsparkene er populære i andre større byer i Europa, og vi er veldig stolt av at Kristiansund nå kan skilte med sin egen urbane utendørs treningspark, sier Carina Mjønes.

De ansatte ved skolen merker stor forskjell på barnas fysiske form etter at de 3 anleggene ble tatt i bruk. Det er full aktivitet både i og utenom skoletid, og i helgene. Barn og ungdom tar med seg sine familier, og Boreas aktivitetspark er nå tilpasset alle aldersgrupper. Også besteforeldre som er med.

Mange benker er plassert ut, slik at man kan nyte både mat og drikke under aktivitetene. Anlegget er åpent for alle etter skoletid og i helgene. Skolen og FAU håper mange tar med barna hit for å trene og leke i de flotte omgivelsene.

Kostnaden for oppgraderingen av uteområdet har en pris på omlag 2,5 millioner. Finansieringen har vært mulig med hjelp av spillemidler, kommunen, næringslivet, foreninger og dugnadsinnsats.

De lokale bidragsyterne har vært Gjensidigestiftelsen (210 000), Gjensidige Nordmøre og Romsdal (150 000), Kristiansund Sanitetsforening (100 000), SpareBank 1 Nordvest (45 000), Danske Bank (12 000) og NEAS (10 000). -Uten disse bidragsyterne hadde det vært vanskelig å gjennomføre prosjektet, og vi setter utrolig stor pris på at næringslivet og foreninger ser nytten i å utvikle aktivitetskapende arenaer for barn og unge, sier Carina Mjønes

Det har også vært viktig med et dedikert engasjement og arbeids-innsats over tid fra utekomitéen ved skolen.

-Veldig mange timer er brukt på prosjektet. Det ligger mye arbeid bak med planlegging, søknader, organisering, innhenting av anbud, finansiering, bygging osv. Det krever velvilje fra mange instanser, og opplevelsen av samarbeidet med kommunen har vært fantastisk, sier Carina Mjønes.

-Jeg både ser og hører at noen klager på at kommunen burde gjøre mer, skape mer og fikse ting og tang. Hvem er denne kommunen egentlig. Kjenner vi han? Kommunen, det er oss det! Det er vi som er kommunen. Uten alle oss som bor her, er det ingen kommune, og da er det klart at vi bør fikser et og annet selv også synes jeg! Ikke klag på det som ikke blir gjort, skap, bygg og gjør det selv, sier Carina med et lurt smil.