Følg prosjektet opera-, museum og kulturhus på nett

Bli med når vi bygger et opera-, museum og kulturhuset som skal styrke kulturlivet i Kristiansund og omegn.

Nettside for nytt opera-, museum og kulturhus

Byggeprosjektet karakteriseres som et viktig byutviklingsprosjekt. Nordmøre museum, Operaen i Kristiansund, Kristiansund bibliotek og Kristiansund kulturskole skal nå samles under ett tak, og Kristiansund og Nordmøres publikum vil få enda et fantastisk sted å oppleve kulturen. 

OMKK Eiendom AS er heleid av Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune, og Hamsto er prosjektleder.