Forsinket publisering av post fra plan og byggesak

På grunn av feil ved integrasjonen mellom fagsystemet for plan- og byggesaker og arkivet, er det dessverre en del post som publiseres på postlisten med forsinket dato.

Dokumentsenteret sammen med plan og byggesak jobber i lag med vår systemleverandør for å løse denne utfordringen.