Garanterer fast jobb!

Det er et skrikende behov for vernepleiere i Kristiansund kommune. Nå kommer vernepleierutdanningen 
som deltidsstudie til Kristiansund, og kommunen lover fast jobb til de som tar studiet.

Jøran Gården og Astri Sjåvik - Klikk for stort bilde

 

Fra høsten kommer Høgskolen i Molde med tilbud om bachelor i vernepleie i Kristiansund. Studiet går over fire år på deltid, og er tilrettelagt for at folk som er i jobb kan ta utdanningen. Det legges opp 60 studieplasser ved Høgskolesenteret i Kristiansund. Det meste av studiesamlingene kommer til å være i Kristiansund, men studentene må regne med at en eller annen samling også legges til Molde.

Praksisstudie

Vernepleierutdanningen har et sterkt fokus på praksis. Praksisdelen av studiet utgjør hele 34 uker av studiet, fordelt på fire praksisperioder. Studi-et er først og fremst rettet mot søkere som er ansatt i en kommune eller i helseforetaket. 
Studentene blir organisert i lokale studiegrupper og mellom ukesamlingene jobber studentene med oppgaver enten i gruppe eller for seg selv.

Garantert jobb

- Vi har et stort behov for vernepleiere, og dette gjelder på flere fagområder. Vi kan garantere at de som tar dette studiet får fast jobb hos oss i full stilling, sier Astri Sjåvik i Kristiansund kommune. Forutsetningen er at du har et arbeidsforhold til oss fra før.
Sjåvik forteller at tilbudet om vernepleier utdanningen kan være aktuell for flere yrkesgrupper.
- Dette studiet passer godt om du har bakgrunn fra helse og omsorg, pedagogisk arbeid eller erfaring fra barnevernet. Dette er yrker der stillings-prosentene ofte er små, og da kan dette være veien inn i fullstilling, sier Sjåvik.

Varmt yrke

Som vernepleier får du mulighet til å bidra til at mennesker med funksjonsvansker kan oppnå mer selvstendighet og bedre livskvalitet. Verne-pleierens oppgave kan også være å forebygge funksjonsvansker. Samarbeid er viktig både i utdanningen og i jobben.
Studiet er kommet til Kristiansund etter et godt samarbeid mellom Kristiansund kommune og Dekan Heidi Haavardsen ved avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde.