Gjensidigestiftelsen utlyser midler til møteplasser for ungdom

Søknadsfrist 15. september

Gjensidigestiftelsen utlyser 50 millioner kroner til å etablere og oppgradere eksisterende hus og lokaler slik at de egner seg for aktiviteter og treffsteder for ungdom.  

Les mer om tilskuddsordningen på Gjensidigestiftelsens nettsider.

  • Lokale lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret
  • Frivilligsentraler

  • Ungdom i alderen 13 til 20 år.

  • Fornyelse og oppgradering av eksisterende hus og lokaler slik at de egner seg som treffsteder for ungdom.
  • Inventar og utstyr som gjør det mulig å starte opp eller videreutvikle ungdomsaktiviteter i lokalene.

Kontakt Gjensidigestiftelsen ved spørsmål knyttet til ordningen.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600