Gledelig satsing fra bystyret i tråd med fersk rapport fra Telemarksforsking

Torsdag 16.06.22 bevilget bystyret 500.000 kroner i ekstra driftsmidler til Bakgården ungdomshus for å sikre flere åpningsdager per uke.

Denne gledelige satsingen er helt i tråd med en fersk rapport fra Telemarksforsking som ble presentert for første gang, samme dag! 

I rapporten fra Telemarksforsking har de blant annet spurt kulturadministrasjonene i kommunene om status etter år med pandemi og omorganiseringer innenfor kultursektoren.  

  • 78% av kommunene mener at kulturaktiviteten har falt under pandemien.
  • Frafallet har vært særlig stort blant barn og unge. 

Videre ble kultursjefene også spurt om å velge tre tiltak de ville prioritert dersom de hadde fått frie midler inn i kulturbudsjettet. Et flertall av disse (56%) ville prioritert en styrking av fritidsklubber. Bibliotek (37%), kulturskole (36%) og frivillige lag og organisasjoner (34%) kom på de neste plassene.  

Videre sier rapporten at det viktigste kommunene ønsker seg er større tilskuddsordninger til det frivillige kulturlivet, bedre kommunale tjenester og flere lokaler for kultur for barn og unge.  

Dette viser at vedtaket fra bystyret, og politikernes prioriteringer om å satse på møteplasser for barn og unge, er i tråd med behov som også presenteres i dagsaktuell forskning.   

Du kan lese rapporten i sin helhet ved å følge denne lenken: 
Kommunal kultursektor 2022: Organisering, prioritering og planlegging   

Ungdomsrådet på befaring under oppussing av lokalene i Bakgården - Klikk for stort bildeUngdomsrådet på befaring under oppussing av lokalene i Bakgården. Kristiansund kommune