Håper å få på plass prosjektleder om kort tid

Prosessen med å få på plass en prosjektleder for DMS i Kristiansund har tatt tid. Nå ser det ut til at denne stillingen blir besatt om kort tid.

- Prosjektlederen får ansvar for å lede arbeidet med å utvikle DMS-innholdet i Kristiansund. Målet er å etablere et DMS-tilbud sammen med ulike aktører hvor man samarbeider om å gi framtidsrettede helsetjenester av høy kvalitet, sier leder for styringsgruppa og ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard.

Utarbeider prosjektoppdrag

I tiden frem til en prosjektleder kommer på plass, er det satt ned ei arbeidsgruppe som har jobbet med prosjektoppdrag, samt en plan for rekruttering til en prosjektgruppe. Arbeidsgruppa består av:

 • Ketil Gaupset, leder for arbeidsgruppa og prosjektsjef for SNR-prosjektet i HMR
 • Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef i Kristiansund kommune
 • Ellen Engdahl, daglig leder i ORKidé – Nordmøre Regionråd
 • Bente Elshaug, folkehelsekoordinator i Kristiansund kommune
 • Hans Christian Ofstad, prosjektleder i SNR-prosjektet i HMR

Om fellesprosjektet:

Kristiansund kommune, ORKidé – Nordmøre Regionråd og Helse Møre og Romsdal har startet et felles prosjekt for å utvikle et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

Styringsgruppa for prosjektet:

 • Kjell Neergaard, leder av styringsgruppa og ordfører i Kristiansund kommune
 • Roger Osen, leder for arbeidsutvalget i ORKidé – Nordmøre Regionråd og ordfører i Smøla kommune
 • Espen Remme, administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal HF
 • Representant fra HMR, ikke avklart
 • Arne Ingebrigtsen, rådmann i Kristiansund kommune
 • Birgit Eliassen, rådmann i Gjemnes kommune
 • Bjarte Bye Løfaldli, prosjektdirektør ved Helseinnovasjonssenteret
 • Steinar Waksvik, brukerrepresentant
 • Renate Kleive, ansattrepresentant i Helse Møre og Romsdal
 • Ann-Kristin Sæther, ansattrepresentant i Kristiansund kommune


Observatører:

 • Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef Kristiansund kommune
 • Ketil Gaupset, prosjektsjef SNR, Helse Møre og Romsdal
 • Ellen Engdal, daglig leder ORKidé – Nordmøre Regionråd
 • Gunhild Eidsli, leder samhandlingsutvalget ORKidé – Nordmøre Regionråd
 • Legeforeningen sin representant