Høring av ny oppvekstplan for Kristiansund

Oppvekstplan for Kristiansund kommune erstatter de tidligere styringsdokumentene Småspor for barnehage og Spor for skole.

Den er en strategiplan som skal gjelde for hele den kommunale oppvekstsektoren, som består av barnehage, skole, barn/familie/helse og PPT. I tillegg vil frivillig virksomhet, foreldre, kultur m.m. være viktige bidragsytere inn i barn og unges oppvekst.

Oppvekstplan for Kristiansund Kommune er en strategiplan som skal gjelde i 8 år fremover, og som skal vise retning for arbeidet i oppvekstsektoren. Oppvekstplanen skal vise retning for utvikling- og kvalitetsarbeid, politiske mål og prioriteringer samt den enkelte kommunale enhets videre arbeid. Den enkelte enhet/avdeling skal utarbeide sine handlingsplaner, med tiltak, på bakgrunn av oppvekstplanen.

Oppvekstplanen er et resultat av samskapingsprosesser som er kjørt over tid, fra januar 2017 til april 2018. Samskapingsprosessene involverte ansatte i oppvekst, foreldre, elever, politikere, næringsliv, frivillighet og tillitsvalgte, som deltok på fremtidsbildeskaping, leverte inn situasjonsbeskrivelser til fremtidsbildet og deltok i prosesser med strategi- og målskaping.

Plandokumentet er skrevet i kommunalsjefens stab på bakgrunn av de mange hundre innspill på fremtidsbilder, situasjonsbeskrivelser, målprosesser og strategier.

Hvordan tolke, koordinere og prioritere alle innspillene har vært et vanskelig arbeid. Planen sendes ut på høring for å kvalitetssikre arbeidet. Det anmodes derfor at høringssvar legger vekt på innholdet i plana, på de prioriterte mål og strategier og høringsinstansene bes om å gi innspill til dem. Institusjoner og andre som ikke har mottatt høringen direkte kan også gi høringsuttalelse.

Oppvekstplan for Kristiansund

 

Høringsfrist 

Alle interesserte inviteres til å komme med innspill og høringsfristen er 10. oktober 2018

Høringssvar

Høringssvar sendes ved å benytte følgende skjema - Høringsuttalelse

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Postadresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund