Høring av planprogram for ny kommunedelplan for kultur 2021-2030

Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur vedtok 05.02.2020 å legge forslag til planprogram for ny kommunedelplan for kultur 2021-2030 ut på høring og offentlig ettersyn.

  

Høringsfrist 20. mars 2020

 

 
 

Planprogrammet angir hvordan planprosessen er tenkt utført. Her beskrives formålet med planarbeidet, hvilke utredninger som skal gjøres og hvordan arbeidet skal organiseres med fremdrift og involvering.

Leseeksemplar ligger på Servicetorget og biblioteket.

 

Merknader/uttalelser til forslaget til planprogram må sendes innen 20.03.2020 til:

Kristiansund kommune, Postboks 178, 6501 Kristiansund,

eller til postmottak@kristiansund.kommune.no

Merk: Kulturenheten.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500