Høring - reduksjon i rutetilbud for buss

Møre og Romsdal Fylkeskommune har sendt et forslag om reduksjon i rutetilbud for buss ut på høring. Høringsfristen er satt til mandag 10. februar.

Klikk for stort bilde  

For nordmøre sin del er det spesielt ruter på kveld og helg mellom Kristiansund og Averøy som er foreslått redusert. Også busstilbudet på Smøla er rammet av forslaget til reduksjon.

Ruteendringene skal opp i samferdselsutvalget 4. mars og i fylkesutvalget 23. mars. Nye ruter trer i kraft 17. august.

I samsvar med fylkestinget sitt vedtak i sak T90/19 «Økonomiplan med handlingsprogram 2020-2023 med budsjett for 2020» vil fylkeskommunen starte en prosess for å redusere drifta innenfor kollektivtrafikken. Budsjettvedtaket i fylkestinget innebærer en reduksjon på 5 %.

Kristiansund kommune tar gjerne imot høringsuttalelser og sender disse samlet til fylkeskommunen innen fristen 10. februar 2020. Innspill kan sendes på e-post til Postmottak@kristiansund.kommune.no

 

Høringsdokumenter finner du her: