Hovedutvalget strømmes på Facebook

Dagens møte i hovedutvalg for skole, barnehage og kultur stømmes i dag på kommunens Facebook-side og ikke kommunetv.