Idrettsvegen stenges på mandag

Kommunal vei Idrettsvegen (KV51680) vil fra mandag 5. februar klokken 09.00 bli stengt for trafikk som vist på vedlagt bilde. Omkjøringsvei er vist med rød strekk på bildet.  

Reparasjon må gjøres

Årsaken til at veien stenges er gravearbeid for å kunne reparere en kloakklekkasje. 

Anleggsavdelingen i Kristiansund Kommune er utførende entreprenør. Arbeidet som krever stenging er anslått til å ta et par dager, men skulle det dukke opp noe uforutsett kan det ta lengre tid. 

Viktig at alle følger skilting og anvisninger gitt av entreprenør.