Informasjonsmøte om etablering av lokalt musikkråd

Møre og Romsdal musikkråd inviterer alle musikklag, grupper, kor, korps og band til informasjonsmøte om etablering av lokale musikkråd i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla, Aure og Hustadvika.

Invitasjon til infomøte om etablering av lokalt musikkråd
Tid: 09.des kl. 18:00     

Sted: Festiviteten, Kristiansund

Hvert lag, gruppe, band, korps eller kor oppfordres til å sende 1-2 personer

Påmeldingsskjema: https://www.musikk.no/moreogromsdal/nyheter/etablering-av-lokalt-musikkrad

Påmeldingsfrist 3. des.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt jonas.høgseth@musikk.no

Program for møtet:

Samspill mellom kommune og det lokale musikkråd
ved styreleder i Møre og Romsdal musikkråd, Nils-Gunnar Solli

 Styrking av kulturlivet i Kristiansund (Normoria)
ved Kristiansund kommune, kultursjef Eigunn Stav Sætre

 Musikklokaler – Lydforhold en viktig rammebetingelse
 ved daglig leder i Møre og Romsdal musikkråd, Jonas Høgseth

 Relevante støtteordninger for musikklivet
ved daglig leder i Møre og Romsdal musikkråd, Jonas Høgseth

Dialog / Spørsmål