Innspill- og dialogmøte

Hovedutvalg Plan og bygning skal om kort tid sende Kommuneplanens arealdel ut på 2. gang høring og offentlig ettersyn. Før Hovedutvalget ferdigstiller sitt høringsdokument vil det bli gjennomført innspill- og dialogmøte med berørte parter og interesser.

Mandag 22. november inviterer Hovedutvalget til innspill og dialog, i Bystyresalen - Rådhuset

 

Program

 

Kl. 12.00 Næringsinteressene settes i fokus. 

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Ocean Network er invitert til å redegjøre og samtale om næringsarealer/næringspolitiske hensyn i arealplanleggingen.

Representanter fra næringsorganisasjonenes medlemmer er velkommen til å delta.

Kl. 14.30 Landbruksinteressene og grunneiernes interesser settes i fokus. 

Frei Bondelag er invitert til å redegjøre og samtale om landbruksarealer/landbrukspolitiske hensyn i arealplanleggingen.

Bondeorganisasjonsmedlemmer og grunneiere til landbruksarealer er velkommen til å delta.

Kl. 16.30 Beboerinteresser og mulige konflikter i arealplanleggingen settes i fokus. 

Beboere i områdene Melkvikan/Dale, Omagata/Bytesteinen, Brunsvika/Storskarven er aktuelle samtalepartnere. 

Hovedutvalgets medlemmer vil være tilstede sammen med representanter fra plan- og bygningsenheten.

Alle de tillyste innspills- og dialogmøtene er offentlige.

Mandag 22. november inviterer Hovedutvalget til innspill og dialog, i Bystyresalen - Rådhuset - Klikk for stort bildeMandag 22. november inviterer Hovedutvalget til innspill og dialog, i Bystyresalen - Rådhuset Ingunn Strand