K-201201 Kommunedelplan for Kristiansund sentrum, 2. gangs høring av planforslag

Plan- og bygningsrådet har i møte den 13.12.2018, sak 18/56, vedtatt å legge forslaget til ny kommunedelplan for Kristiansund sentrum ut ny høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-5.

Utvalgets planforslag, vedtak 13.12.2018: Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse og konsekvensutredning

Rådmannens planforslag med vedlegg, datert 02.10.2018

Merknader og innspill sendes innen 20. februar 2019 på e-post til postmottak@kristiansund.kommune.no eller i posten til Kristiansund kommune,
postboks 178, 6501 Kristiansund.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Jan Brede Falkevik, jan.brede.falkevik@kristiansund.kommune.no tlf. 71574287, eller til Johan Kindeberg, johan.kindeberg@kristiansund.kommune.no tlf. 71574280.