Kommunen har mottatt midler til oppgradering av statlig sikrede friluftsområder

Kristiansund kommune v/kulturenheten og kommunalteknikk har søkt og fått tildelt midler fra Miljødirektoratet til tiltak i statlige sikrede områder for 2021.

  Kulturenheten og kommunalteknikk vil samarbeide med flere frivillige lag og organisasjoner for gjennomføring av tiltakene. Det er tildelt midler til arbeid i områdene:

  • Aker barnebase
  • Smørvikneset
  • Gyltneset-Kvalvik Fort-Åneset
  • Røssern- Volvatnet- Kvernberget

  Tidligere er det blant annet søkt og tildelt midler til arbeid i Kolvika, Bolgvatnet og Skjerva. I Kolvika gjenstår det å plassere ut en rullestolrampe og frakte og fortøye flytebrygge. Utplassering av denne skjer i samarbeid med Småbåtlaget og Lerøy. Når denne er på plass, er det også bademuligheter til den som har nedsatt fysisk funksjonsevne. I Skjerva og ved Bolgvatnet vil det i løpet av våren bli satt ut bord og benker. 

  Vi gleder oss over midlene vi har fått tildelt, og håper på en fin vår og sommer slik at flest mulig kan ha glede av friluftsområdene!

  Flere av områdene er en del av StikkUT :)