Kommunens årsrapport for 2016

Klikk for stort bildeårsrapport 2016 Kristiansund kommune  Kommunens årsrapport for 2016 ble publisert fredag 2. juni i fulldigital utgave. Årsrapporten er et produkt av stor innsats fra enheter og ansatte i hele organisasjonen, og rådmannen mener at den på en grundig måte oppsummerer aktiviteten i året som har gått, og kommenterer måloppnåelse og avvik i forhold til det budsjett bystyret vedtok for 2016.

Kommunen redegjør årlig for tjenesteutvikling, måloppnåelse og ressursbruk. Dette gjøres på bakgrunn av regnskapsresultat, analyser, statistikk og rapportering fra virksomhetene.

Årsrapporten er et vesentlig og brukervennlig styringsdokument i dialogen mellom administrasjon og politikere, og danner utgangspunkt for framtidige strategier. Rapporten fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens ansatte, innbyggere, næringsliv og andre lesere.

Vi har i 2016 levert gode resultater som arbeidsgiver og forvaltningsenhet. Våre tjenesteleveranser har vært solide og det økonomiske resultatet så godt at vi ble utmeldt av ROBEK. Alt dette har kostet 1,87 milliarder kroner. Vi har fortsatt utfordringer, men fantastiske muligheter for å håndtere disse. Vi planlegger for framtidens Kristiansund gjennom rullering av kommuneplanens samfunnsdel. God lesing!

Her er lenke til årsrapporten.