Kompensasjonsordning for frivillige lag og foreninger fra Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune har to kompensasjonsordninger ute for frivillige lag og foreninger.

Les mer her.

Kontakt Møre og Romsdal fylkeskommune ved kulturavdelingen ved spørsmål.

Kompensasjonsordning for avlyste og utsatte arrangement:

Det er to søknadsfrister for ordningen:

  • 15.05.2020 for arrangement i perioden 12.03 - 06.05.2020
  • 15.06.2020 for arrangement i perioden 07.05 - 15.06.2020

Kompensasjonsordning for tapte leieinntekter for frivillige lag og organisasjonar som eier og driver bygg og anlegg:

Søknadsfrist: 1. juni 2020