Kortreist påsketur med kulturtilsnitt

I kommunen vår har vi mange kulturminner og kulturmiljøer som kan være fine rekreasjons- og turmål i disse tider. Et kortreist turtips er kombinasjonen Rastarkalv, Frei kirke, Frei bedehus og Knudtzonlunden på Frei.

Parker på parkeringsplassen ved kirka. Her er det god plass med tanke på smittevern, og det er midt mellom Knudtzonlunden og Rastarkalv/Frei kirke. 

Knudtzonlunden (Birkelunden)
Spaser langs Kirkeveien bort til hjørnet på Knutdzonlunden, der er det en hvitmalt port man kan gå inn gjennom. Knudtzonlunden, eller Birkelunden som er det formelle navnet, ble oppført i 1874 av «klippfiskkonge» og Storkonsul Nicolay Heinrich Knudtzon III. Det er en fin opplevelse å gå rundt i hagen/parken, studere bygningene og ta inn atmosfæren på landstedet til en av Norges aller rikeste menn i sin tid. Du kan lese mer om Knudtsonlunden her

Frei kirke
Nå kan du spasere tilbake til Frei kirke, som faktisk er den tredje kirka på dette gamle kirkestedet. Dagens kirke ble bygd i 1897 og har dermed 125-års jubileum i 2022. Arkitekten heter Karl Norum, og han har også tegnet flere andre trekirker i nærheten, for eksempel Holm kirke (Rauma), Veøy kirke (Molde) og Stangvik kirke (Surnadal). Både Holm kirke og Veøy kirke er røde, Frei kirke er gul og bare Stangvik kirke er "tradisjonell" hvit. Du kan lese mer om Frei kirke her
Frei kirke er åpen skjærtorsdag og langfredag kl. 11-12 (rettet 31.03.21).

Rastarkalv (Freidarberg)
Bak kirka, sørover, ligger Freidarberg, populært kalt Rastarkalv i dag. Her er det reist tre bautasteiner til minne om Egil Ullserk og slaget på Rastarkalv som stod i år 955 e. kr. Håkon den gode var Norges første kristne konge, og han startet kristningen av landet på Nordmøre. Kong Håkon kjempet og vant mot Eirikssønnene som hadde støtte fra Danmark. Du kan lese mer om bautasteinene her og slaget på Rastarkalv her. 

Rastarkalvspelet
«Slaget på Rastarkalv» er satt opp som historisk spel med bautasteinene på Rastarkalv som kulisse. Første gang spelet ble satt opp var i 1985, forrige gang var i 2019. Neste planlagte oppsetning er i juni 2022, som da blir 10. gang forestillingen settes opp. 

Frei bedehus
På veien til Freidarberg går du forbi Frei bedehus. Huset var opprinnelig oppført som gymnastikksal og vaktmesterbolig ved Kristiansunds offentlige høyere almenskole på "Kritthaugen" i Kristiansund i 1870. Det ble senere flyttet til Frei i 1921-1922 fordi det skulle settes opp et nytt murbygg med gymnastikksal og fysikkrom. Dette bygget, det nåværende "Tårnhuset" i Skolegata, ble tatt i bruk 1923. Slik sett er det faktisk en kobling mellom Frei bedehus og det nye kulturhuset som skal bygges i Kristiansund! Bedehuset er relativt lite forandret fra da det var gymnastikksal, og fylte altså 150 år i 2020 og blir 100 års-jubilant på Frei i 2022. Les mer her.