Kristiansund digital foregangskommune

Kristiansund kommune i møte med Microsoft - Klikk for stort bildeKristiansund kommune i møte med Microsoft Kristiansund kommune Torsdag 19. oktober gjennomførte representanter fra Microsoft, KS-læring (nasjonal delingsplattform) og Kristiansund kommune en workshop i Microsoft sine lokaler på Lysaker i Oslo. Hensikten med møte var å utvikle e-læringskurs i Office 365. Kurset skal gjenbrukes av alle landets kommuner og fylkeskommuner.

Kristiansund kommune har tatt en offensiv rolle og initiativ i å utvikle e-læringskurs for Office 365 for hele kommune-Norge. Microsoft og KS-læring ser på Kristiansund om en attraktiv samarbeidspartner, og kommunen har avtalt flere møter i nærmeste framtid.

Bakgrunnen for ideen er at Kristiansund kommune skal ta i bruk Office 365 for alle ansatte i starten av november. Tidsbruken fra bestemmelse til implantering har gått svært raskt. Ved å utvikle kurs i samarbeid med Microsoft og KS-læring parallelt med implementeringen, sikrer vi relevante, riktige og tidsaktuelle kurs for ansatte.

Kristiansund sin digitale satsing har blitt lagt merke til langt utenfor kommunegrensen, og kommunen har knyttet viktige og spennende kontakter med flere aktører. Utviklingen går svært raskt. Det er viktig å tenke stort, samarbeide på tvers, og være en pådriver til å utvikle det digitale kommune-Norge.

På bildet ser vi fra venstre Ståle Hegna (KS-læring), Astri Sjåvik, Hege Kristin Hovde og Harald Rødahl (Kristiansund kommune) og Marianne Hønsi (Microsoft)