Kristiansund kommune bidrar med dose-3 vaksinering av helsepersonell på sykehuset i Kristiansund

Kristiansund kommune skal bidra til vaksinering, med dose 3 av koronavaksinen, av helsepersonell som jobber ved sykehuset i Kristiansund. Det er dose 3 som nå står for tur for helsepersonell. Det er et godt  samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i Kristiansund. Det er både kommuneoverlege Askill I Sandvik og assisterende klinikksjef ved SNR Carina Wollan Myhre veldig glade for.

Assisterende klinikksjef ved SNR Carina Wollan Myhre har lang fartstid ved sykehuset i Kristiansund, med god kunnskap om sykehuset i Kristiansund. Hun setter stor pris på initiativet fra kommunens smittevernoverlege Askill I Sandvik der han kom med tilbud om å vaksinere alle helsearbeidere ved sykehuset.

Samarbeid mellom Kristiansund Kommune og Sykehuset Nordmøre og Romsdal om vaksinering av helsepersonell med dose 3

Det er viktig for både Carina Wollan Myhre og Askill I Sandvik med et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenestene. Og Carina Wollan Myhre setter stor pris på det gode samarbeidet som hun forteller at vi har i vår region.

Dose 3 til helsepersonell

Viktig at alle som får tilbud om å vaksinere seg med dose 3, gjør akkurat det. Det bidrar til at viktige funksjoner innen helsevesenet opprettholdes.  Vi har så langt en drift ved sykehuset som er normal, og håper det kan fortsette slik fremover også. Dose 3 av koronavaksinen vil bidra til at flere holder seg friske gjennom vinteren, avslutter Carina Wollan Myhre.

Kommuneoverlege Askill I Sandvik kom med tilbud om at Kristiansund kommune skal vaksinere alle helsearbeidere ved sykehuset i Kristiansund. Dette tilbudet takket Assisterende klinikksjef ved SNR Carina Wollan Myhre ja til med det samme. - Klikk for stort bildeKommuneoverlege Askill I Sandvik kom med tilbud om at Kristiansund kommune skal vaksinere alle helsearbeidere ved sykehuset i Kristiansund. Dette tilbudet takket Assisterende klinikksjef ved SNR Carina Wollan Myhre ja til med det samme. Ingunn Strand