Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2021

Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele landet 8. mai hvert år.

På denne viktige merkedagen minnes vi dem som har gitt sitt liv for vår frihet og vi viser vår støtte og anerkjennelse til alle norske kvinner og menn som har gjort og gjør en innsats for å verne om vår fred og vårt demokrati, hjemme og ute.

8. mai har vært markert som Norges Frigjøringsdag i alle år etter 1945, men har de senere årene også fått status som Nasjonal Veterandag.

Vi finner veteraner i de fleste kommuner i Norge, og det har blitt tradisjon for å bruke 8. mai også som en dag hvor vi markerer den betydningsfulle innsatsen til de som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge. Dagens veteraner kjemper for verdiene som vårt demokratiske samfunn er tuftet på, og som norske kvinner og menn sloss for under andre verdenskrig.

De fleste kommuner har tradisjon for å gjennomføre lokale markeringer og det har også Kristiansund lang tradisjon for å ha.

I fjor, grunnet pandemisituasjonen, ble det kommunale arrangementet gjennomført på en alternativ måte med taler og markeringer på kommune-tv og slik blir det dessverre også i år, med en liten fysisk markering i Minnelunden med kransnedleggelse på selve dagen 8. mai.

Flere kransnedleggelser vil foregå i det stille og resten av markeringen og programmet vil foregå på kommune-tv.

Deler av 8.mai-programmet vil være det som ble vist på kommune-tv i 2020, men programmets innhold er allmenngyldig og uavhengig av år. Programmet vil kunne ses både på selve dagen og seinere på kommunens Facebook-side.