Ny ordning for å inkludere flere barn og unge i idrett og friluftsliv

200 millioner skal fordeles til tiltak som inkluderer flere barn og unge i idrett og friluftsliv.

– Deltakelse i idrett og friluftsliv har stor betydning både for den enkelte og samfunnet, sier Marianne Skjeldestad Hove, avdelingsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus kan søke tilskudd i ordningen, som Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter. Ordningen gjelder både organisert idrett, egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.  

– Formålet med denne ordningen er å legge til rette for at flere barn og unge kan delta i fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller til å få dekket engangsutgifter, sier avdelingsdirektør for frivillighetsstøtte, Marianne Skjeldestad Hove. 

Fristen for å søke på ordningen er 13. juni kl. 13.00. Et innstillingsutvalg utpekt av Kulturdepartementet, med representanter fra Norges Idrettsforbund, Sparebankstiftelsen DNB, Norsk Friluftsliv, Stiftelsen VI og OBOS, skal gi innstilling til Lotteri- og stiftelsestilsynet om fordeling av enkelttilskudd. 

Dette er målgruppene for ordningen: 

  • Barn og ungdom fra 6 til 19 år i familier med vedvarende lavinntekt. 
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer. 
  • Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersbegrenset. 
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere opp til 26 år, som er jenter/kvinner, eller personer som har funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn. 


Les mer om reglene for ordningen her.