Ny rektor Atlanten ungdomsskole

Bjørn Sørli er ansatt som ny rektor ved Atlanten ungdomsskole. 

Bjørns to motto er:

  • Det er viktig å være PÅ
  • Vi må være løsningsorienterte
3 personer som smiler - Klikk for stort bildeRektor Bjørn Sørli sammen med Johanne Bjerkan Olsen og Felix Pettersen fra elevrådet Ingunn Strand

De korte fakta

Navn: Bjørn Sørli

Alder: 51 snart 52

Utdannelse: Universitetsutdannelse, nordisk, historie, sosiologi, organisasjonspsykologi, pedagogikk samt medier og kommunikasjon. Har undervist mest i norsk og samfunnsfag. Lederutdanning i forsvaret og ledelse av prosesser (LAP1)

Nåværende jobb: Rektor Atlanten ungdomsskole

Forrige jobb: Avdelingsleder Atlanten ungdomsskole

Hvordan er du som leder?

-Som leder er jeg diplomatisk, tydelig på hva jeg vil og i tillegg jobber jeg ut fra tillitsbasert ledelse. Jeg har et ønske om å ha alle med på laget, gjøre laget best mulig og her er nøkkelen samarbeid. Min rolle blir å stake ut kursen videre og bygge videre på det som Atlanten står for, forteller Bjørn.

Hva står Atlanten for?

Atlanten står for å bygge videre på fagfornyelsen, klasseledelse, relasjonsarbeid, prøve å gjøre det så trygt og godt som mulig for alle våre ungdommer, slik at de åpner seg opp for læring. Trygghet er essensielt for å lære, forklarer Bjørn.

-Vi på Atlanten ungdsomsskole er utviklingsorienterte, vi er ikke redde for å prøve ting. Her er det rom for å prøve og feile. Her tenker jeg på forskjellige læringsaktiviteter, vi har nulltoleranse for mobbing, vi jobber med relasjoner, elev-elev, elev-lærer og skole-hjem, bygge videre på det gode arbeidet som atlanten har gjort i mange år. Vi er praksisskole for NTNU, og har med det hver år lærerstudenter i praksis hos oss, programmeringskompetanse har vi knyttet til oss med høyskolen sørøst, vi ønsker å være en aktiv skole for ungdommen og de voksne, sier Bjørn.

Hva er din ambisjon som rektor?

-Min ambisjon er å videreføre det gode fundamentet som Atlanten ungdomsskole har i samarbeid med elever, foresatte og ansatte. Tidligere rektor Synnøve Stokke Fidje har lagt et meget godt grunnlag for videre utvikling i organisasjonen. Jeg vet hvordan undervisningen fungerer og er trygg på den.
Viktig at alt knyttes opp mot læring, det er skolens hovedmandat samt at vi også driver oppdragelse. Jeg er veldig opptatt av at flest mulig skal inn i fellesskapet. Det er fellesskapet som er fundamentet for videre utvikling for ungdommene våre, understreker Bjørn.

Hva går jobben din ut på?

-Jeg har ansvar for alt i forhold til ungdommenes ve og vel, både i forhold til opplæring og ellers i skolehverdagen. Og at de ansatte har det bra.

Alle de store komplekse sakene vi har, trenger gode system som bidrar til å ta vare på alle brukerne.

-Jeg er mye ute hos elevene, for å se hvordan ungdommene har det. Når jeg er rundt på trinnene får jeg et kjapt overblikk i forhold til hvem som sitter alene. Jeg er veldig opptatt av at det å "sense" hva som skjer blant ungdommen, det er alltids noe som skjer i ungdomsmiljøet og det er en god ting å ha litt oversikt over som voksenperson og rektor. Jeg tror min tilstedeværelse midt blant ungdommen bidrar til et bedre miljø og at ungdommen opplever meg som en tilgjengelig voksenperson, utdyper Bjørn.

-Jeg er opptatt av at det skal være korte beslutningsveier, løse flest mulig saker på lavest mulig nivå. Vi er tett på for å løse saker som på lavest nivå.

-Aktivitetsplikten – §9a  – sier at jeg skal følge opp dersom noen opplever seg utrygg eller mobbet av noe slag. Det er min plikt at det gjøres tiltak samt at det er viktig at tiltakene gjøres på en god måte for alle parter.

-Det å være rektor er litt som å være potet, du må prøve å løse de oppgaver som kommer. Å ta alle på alvor og sørge for at alle opplever seg hørt er essensielt i min gjerning som rektor, smiler Bjørn. 

Skolebygget er adferdsdempende

-Skolen er bygd slik at lærerne er tett på elevene de jobber med i hverdagen. De har sine arbeidssoner vegg - i -vegg med klasserommene til det trinnet de jobber på. Jeg opplever at denne utformingen av arealene bidrar til å være adferdsdempende. Vi ser utrolig lite hærverk, og slik har det alltid vært, helt siden bygget var nytt, sier Bjørn avslutningsvis

3 personer som smiler - Klikk for stort bildeRektor Bjørn Sørli sammen med Johanne Bjerkan Olsen og Felix Pettersen fra elevrådet Ingunn Strand