Oppgradering av Visma mandag 16. desember

Visma Enterprise oppdateres mandag 16. desember fra klokken 13.00 og ut dagen. Systemet blir utilgjengelig i tidsrommet oppdateringen pågår.

Oppdateringen berører alle Windows- og web-modulene.

Utlyste stillinger med frist 16. desember er endret til frist 17. desember.