Oppstart for detaljregulering av ny barneskole på Goma

I henhold til Plan og bygningslovens §12-8 melder Norconsult om oppstart detaljregulering av gnr. 9, bnr. 68 (hovedeiendommen) samt tilliggende veiareal, boliger og friområder i nærområdet som blir berørt av planarbeidet.Skjermdump av et kart som viser området rundt Goma skole - Klikk for stort bildeSkjermdump av et kart som viser området rundt Goma skole 

Bakgrunn for denne detaljreguleringen

Bystyret i Kristiansund kommune vedtok høsten 2016 ny struktur for barneskolene i kommunen. Juni 2019 ble det fremlagt sak om vag av tomt for ny skole til erstatning for Dalabrekka og Gomalandet barneskole, og er grunnlaget for igangsetting av reguleringsarbeidet. 

Mer informasjon om oppstart av detaljregulering finner du på Norconsult sine hjemmesider.