Periodevis vannavstenging på Husøya og deler Nerbolga onsdag 13. desember

På grunn av arbeid med å lokalisere vannlekkasjen i Bolga  vil vannet periodevis bli borte på Husøya og deler av Nerbolga onsdag 13. desember.

På kartet under vises området som blir berørt. (Trykk på kartet for å få større bilde). Berørte beboere blir også forsøkt varslet med SMS og talemelding.

Ved påsetting av vanntrykk etter endt arbeid kan det forekomme litt brunfarge på vannet. Dette er ufarlig, men la gjerne kaldvannet renne til det igjen er blankt og luktfritt. Vannet kan tas i bruk som vanlig når det er normalt vanntrykk i kranene.

Berørte beboere er varslet med SMS og talemelding og det er tatt direktekontakt med berørte bedrifter.

Eventuelle spørsmål rettes til servicetorget tlf. 71 57 40 00