Prosjektleder for DMS er på plass

Ann Iren Kjønnøy er ansatt som prosjektleder for DMS i Kristiansund. Hun jobber i dag som seniorrådgiver innen smittevern i helseforetaket, og får ansvaret med å lede utviklingen av fremtidens distriktsmedisinske senter i Kristiansund.
 

Adm. dir Espen Remme, Orkideleder Roger Osen, prosjektleder Ann Iren Kjønnøy og ordfører Kjell Neergaard.  - Klikk for stort bildeAdm. dir Espen Remme, Orkideleder Roger Osen, prosjektleder Ann Iren Kjønnøy og ordfører Kjell Neergaard. Tore Lyngvær

 

Kompetent prosjektleder

Kjønnøy er utdannet sykepleier med spesialistutdanning innen smittevern. Hun har jobbet ved sykehuset i Kristiansund siden 1980. Hun har også innsikt og forståelse for kommunal helsetjeneste og har blant annet erfaring som sykepleier fra både Kristiansund og Averøy, samt samarbeid med kommunene som smittevernrådgiver. Kjønnøy har også en mastergrad i folkehelsevitenskap og prosjektlederutdanning fra Midt-Norsk helseakademi. Hun har deltatt i en rekke prosjekter både regionalt og nasjonalt. Kjønnøy er hovedstyremedlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og er tidligere leder for Norsk forening for cystisk fibrose.

- Jeg gleder meg til å være med å utforme fremtidens tilbud til befolkningen i området. Det er mange dyktige fagpersoner både i helseforetaket og i kommunene som jeg ønsker å involvere i prosjektutviklingen. Ved å utvikle et godt samarbeid, kan vi skape tillit, slik at vi kan trekke i samme retning og skape gode resultater sammen, sier Kjønnøy.

Ser frem til samarbeidet

Målet med prosjektet er å etablere et DMS-tilbud sammen med forskjellige aktører, hvor man samarbeider om å gi fremtidsrettede helsetjenester av høy kvalitet. Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, er leder for styringsgruppen for nytt DMS og svært godt fornøyd med ansettelsen av Ann Iren Kjønnøy.

- Vi ønsker å utvikle et DMS som skal få en særstilling i Norge når det gjelder faglig bredde, kompetanse, forskning og utvikling. Kjønnøy vil bidra med både solid kompetanse og gjennomføringskraft og vi gleder oss til å samarbeide med henne, sier Neergaard.

Får skryt av sjefen

Også administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, er godt fornøyd med ansettelsen av Kjønnøy.

- Jeg kjenner Ann Iren som en særdeles dyktig fagperson i Helse Møre og Romsdal. Hun er uredd og tør å tenke nytt og innovativt for å gi bedre helsetilbud til våre pasienter. Kjønnøy er initiativtaker bak det pågående prosjektet med hjemmebasert antibiotikabehandling. Et prosjekt som for alvor viser hvordan spesialisthelsetjenesten og kommunene kan samarbeide om bedre pasienttilbud, sier Remme.

Kjønnøy starter i stillingen som prosjektleder for DMS i august.