R-286 - Rv. 70, Rensvikkrysset - Rensvikholmen, detaljregulering, høring og offentlig ettersyn

 

Plan- og bygningsrådet i Kristiansund kommune har i møte 24.1.2019 vedtatt å legge reguleringsplan for riksveg 70 Rensvikkrysset - Rensvikholmen, sak 19/10, ut på offentlig ettersyn i seks uker.

Berørte parter og offentlige faginstanser blir direkte tilskrevet. I forbindelse med høringen blir det arrangert et orienteringsmøte på Rensvik samfunnshus 14. mars kl. 18:00. Det blir åpen kontordag på Kristiansund trafikkstasjon 15. mars. Registrening av avtaler på kontordagen gjøres etter orienteringsmøtet.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 4.2.2019 - 20.3.2019 på Servicetorget i Kristiansund (Vågeveien 4). Plandokumentene er også tilgjengelige her:

 

Merknader til reguleringsplanen skal være skriftlige og sendt innen 20.3.2019 til:

 

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:

Statens vegvesen, planleggingsleder Astrid Stavseng Eide, tlf. 02030, e-post astrid.stavseng@vegvesen.no

Statens vegvesen: planleggingsleder Bjarne Otnes, tlf. 02030, e-post bjarne.otnes@vegvesen.no

Kristiansund kommune: reguleringsplanlegger Johan Kindeberg, tlf. 715 74 000, e-post johan.kindeberg@kristiansund.kommune.no

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven (PBL) § 12-10. Planen er utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.