Regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er åpent

Regjeringen har satt av 400 millioner kroner til ordningen som gjelder for kulturarrangementer i perioden 1. januar til og med 30. juni 2021. Søkere må være registrert i enhetsregisteret.

Les mer og søk her

Søkere må være registrert i enhetsregisteret, men kravet gjelder ikke for:

  • Kommunale kulturhus og kinoer, eller menighetsråd eller lignende som er en del av et tros- eller livssynssamfunn. Slike aktører kan regnes som arrangør selv om de ikke har en selvstendig registrering i Enhetsregisteret. 
  • For filmarrangementer kan både distributør og visningsleddet søke tilskudd som arrangør.

Det er ikke mulig å søke dersom man er registrert i frivilligregisteret.

Første frist er 15. mars.

- Jeg er glad for at Kulturrådet nå kan åpne søknadsportalen for stimuleringsordningen. Min hovedoppgave er å bidra til at vi har et levende og mangfoldig kulturliv mens pandemien pågår, men også når pandemien er over. Derfor er denne ordningen så viktig, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.