Regnskapsunderskudd i Kristiansund kommune

Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen orienterte Formannskapet tirsdag denne uken om underskuddet i forhold til regnskapet for 2023 på drøye 22 millioner.

Praksis og korrigerende tiltak

Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen orienterte denne uken formannskapet om regnskapet for 2023. 

-Regnskapet for 2023 viser et merforbruk på drøye 22 millioner. Det har vært en praksis i enkelte avdelinger over år med et merforbruk. Denne praksisen er nå avviklet og det er iverksatt tiltak for å ta inn dette merforbruket så raskt som mulig. 

Kritikk

-Vi vil få kritikk fra revisjonen om at dette burde ha blitt korrigert tidligere. Tidligere år har vi mottatt ekstraordinære skatteinntekter som har gjort at vi har havnet på et positivt resultat i regnskapet. Dette fikk vi varsel om i revidert statsbudsjett for 2023 og burde tatt tak i dette allerede på det tidspunkt.