Reguleringsplan for Port Arthur vest - folkemøte

Det avholdes folkemøte om reguleringsplanen for Port Arthur vest onsdag 16. august kl. 18.00- 20.00 i storsalen ved Thon Hotell (Innlandet).

Port Arthur AS ved E. Gudmundsen og Asplan Viak, vil være til stede og redegjøre for planen.

Det minnes om at merknader til planen sendes kommunen ved byggesak@kristiansund.kommune.no innen 30.8.17.