Rengjøring av Svanedammen pågår i dag

Det pågår rengjøring og spyling i Svanedammen i dag tirsdag

Kommunalteknikk, ved avdeling vann og avløp, rengjører og spyler Svanedammen i Vanndammen i dag. 

Det er viktig at publikum holder seg unna området på grunn av ovennevnte aktiviteter og eventuelle dannelse av aerosoler.

Aerosoler

Aerosoler er vanndråper som svever i lufta under spyling.  Det er mye fugleavføring i Svanedammen derfor rengjører vi dammen.

Arbeidet skal være ferdig i dag så deretter fylles Svanedammen med rent vann.

Rengjøring og spyling i Svanedammen pågår i dag - Klikk for stort bilde
Rengjøring og spyling i Svanedammen pågår i dag - Klikk for stort bilde