Restriksjoner på arrangement i Kristiansund

Kristiansund kommune innfører forbud mot arrangement og samlinger med over 500 mennesker. 

Kommuneoverlegen anbefaler at alle arrangement og samlinger over 100 personer avlyses.

Ved arrangement med under 100 deltakerer oppfordrer kommuneoverlegen å ta hensyn til smittevern ved å plassere deltakerne så langt fra hverandre som mulig og sørge for grundig renhold av alle kontaktpunkt.

Restriksjonene gjelder for alle, som for eksempel kulturinstitusjoner, utesteder, idrettslag og frivillige organisasjoner.

Vi ber om at kommunelegene ikke får henvendelser om arrangement. 

Om man likevel ønsker å gjennomføre arrangement og samlinger på over 100 personer må man søke kommunen etter å ha gjort en risikovurdering etter dette skjemaet fra folkehelseinstituttet. 

Skjemaet sendes til rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Etter søknad vil kommuneoverlegen gjøre en vurdering av arrangementet, og komme med råd. 

Når et arrangement blir avlyst, er det arrangøren selv som må bære de økonomiske konsekvensene dette har, jfr smittevernloven § 4-1 og § 1-5.