Retningslinjer og koronavettregler for idrett og kultur fra 7. mai

Helsedirektoratet har kommet med forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangementer, som per i dag gjelder t.o.m. 15. juni. 

Les mer på helsedirektoratet.no.

Norges idrettsforbund og særforbundene har utarbeidet koronavettregeler. Målet med dette er å komme i gang med litt aktivitet og å gi idrettslagene rammer for den aktiviteten de kan gjennomføre.

Koronavettregelene til særforbundene er samlet og ligger her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/moreogromsdal/nyhet/2020/sarforbund-og-koronavettregler.-hva-gjelder-min-for-idrett/ 

Disse koronavettreglene er utarbeidet med bakgrunn i det idrettsforbundet har utarbeidet, og som er godkjent av Helsedirektoratet: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/juridiske-konsekvenser/

 

For mer informasjon, ta kontakt med Norges Idrettsforbund.