Rullering handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2023

Formannskapet vedtok 11.2.2020 at forslag til rullering av Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023, legges ut på offentlig høring i henhold til PBL § 11-2.

Frist for innspill til handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet er 30. mars 2020.

 

 

Merknader/innspill må sendes innen 30.03.2020 til:

Kristiansund kommune, Postboks 178, 6501 Kristiansund,

eller til postmottak@kristiansund.kommune.no

Merk: Kulturenheten

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500