Samling for Frisklivssentralene i Møre og Romsdal

Denne uken er det samling for alle frisklivssentralene i Møre og Romsdal her i Kristiansund. Friskliv og Mestring i Kristiansund kommune er arrangør.Bilde av de som lytter til foredraget - Klikk for stort bildeKristin Mjåset Hjertø, faglig rådgiver i NAPHA, snakker om viktigheten og mulighetene Rask psykisk helsehjelp har. Ingunn Strand  

Samarbeidsprosjekt i hele fylket

Samlingen er i regi av ressursgruppa for friskliv i Møre og Romsdal bestående av Møre og Romsdal fylkeskommune, Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal idrettskrets og utviklingssentralen i Kristiansund.

Innhold i samlingen

  • Rask psykisk helsehjelp ved Kristin Mjåset Hjertø, faglig rådgiver i NAPHA
  • Pasient- og pårørendeopplæring, løsningen på utfordringsbildet innen helse? ved Monica Hoem og Espen Ervik, Lærings- og mestringssenteret Helse Møre og Romsdal
  • Utmattelse, ved Eli Alperstein og Marianne Steen, Frisklivssentralen i Trondheim
  • Kompani Covid, ved Oda M. Flaten og Mariell S. Medås, Ergo- og fysioterapitjenesten Sør og Vest, avdeling Fyllingsdalen og Laksevåg 
  • Frisklivsarbeidet framover, ved Inger Merete Skarpaas, seniorrådgiver, Helsedirektoratet 
  • Hverdagsglede, ved Ragnhild Bang Nes, seniorforsker, Folkehelseinstituttet 

Bilde av Kristin Mjåset Hjertø  som snakker om rask psykisk helse - Klikk for stort bildeKristin Mjåset Hjertø trekker frem ett av de overordnede målene for Rask psykisk helsehjelp som er forbedring av kunnskapsbaserte behandlingstilbud innenfor psykisk helse i Norge. Ingunn Strand