Seniornett hjelper godt voksne med bruk av data

Statsråd Jan Tore Sanner besøkte senniornett i Kristiansund 1. mars - Klikk for stort bildeStatsråd Jan Tore Sanner besøkte senniornett i Kristiansund 1. mars Petter Ingeberg Seniornett vil at bruk av IT skal både forenkle og berike livet. Seniornett er en ideell organisasjon og ble stiftet i 1997. Organisasjonen arbeider for at seniorer (55+) skal delta aktivt i det nye informasjonssamfunnet. Høres dette fristende ut så møt opp på servicekontoret onsdager kl. 10.

Seniornett har som mål at alle seniorer i Norge skal være, eller få mulighet til å være fortrolige med informasjonsteknologi. Seniornett holder kurs i bruk av data og internett. Noe av Seniornetts suksess er at de arbeider gjennom lokale klubber.

Seniornett skal

  • Arbeide for å fremme seniorers aktive bruk av informasjons- og kommunikasjons-teknologi (IKT), for å styrke deres trygghet og integrering i det moderne samfunnet.
  • Arbeide for å sikre alle seniorer som ønsker det, opplæring, støtte og veiledning i bruk av IKT.
  • Være et faglig og sosialt nettverk for medlemmene.
  • Arbeide for å påvirke IKT-utviklingen i Norge til beste for seniorer.
  • Være en god samarbeidspartner for andre aktører, både private og offentlige, som arbeider innenfor organisasjonens interesseområde.

Onsdag 1. mars ble det et helt spesielt Seniornett-treff på servicekontoret. Statsråd Jan Tore Sanner var i byen og kom innom for å hilse på deltakerne og for å se hvordan de jobbet. Det ble et interessant og hyggelig treff for begge parter.   

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilger penger til Seniornett slik at de kan lønne de fire ansatte som har kontor i Oslo. Virksomheten i Seniornett er basert på frivillige, og det er mer enn 200 klubber spredt over hele landet.

I Kristiansund er der Herlof Ødegård som er kursleder.

Seniornett og servicekontoret i Kristiansund startet et samarbeid i 2016, og Seniornett har sine ukentlige treff hver onsdag på servicekontoret. Servicekontoret ønsker å videreutvikle samarbeidet framover og at Seniornett blir med når servicekontoret senere i år flytter ned i Vågeveien 4.

Trykk her for å lese mer om Seniornett